szkoła
DZISIAJ :
2.08.2015
Gustawa, Kariny, Stefana
HOME  
KOMUNIKATY  
 

NASZE ATUTY

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu to szkoła "otwarta i przyjazna dzieciom".
Jest miejscem bezpiecznego, radosnego i twórczego rozwoju. Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny
rozwój dziecka rozumiany jako:

- Wiedza i umiejętności
- System wartości
- Zdrowy styl życia

Zapewniamy wysoki poziom nauczania, dając uczniowi możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, gwarantując przy tym pomoc wysoko wykwalifikowanych nauczycieli( zobacz publikacje), umożliwiając jednocześnie korzystanie z nowoczesnego wyposażenia szkoły i zapewniając bardzo dobre warunki do realizacji procesu edukacyjnego oraz osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.

Nasze atuty:


- nowoczesne metody i formy nauczania.
- autorskie programy edukacyjne nauczycieli.
- ogólnoszkolne projekty edukacyjne, liczne imprezy ,konkursy, turnieje, wycieczki tematyczne i
turystyczno-krajoznawcze, m.in."Zielone szkoły", wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi.
- fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
- udział dzieci w zajęciach reedukacyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjnych.
- rozwijanie swoich zdolności i umiejętności w zajęciach pozalekcyjnych.
- udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
- rozwój samorządności uczniowskiej.
- system wspierania ucznie zdolnego.
- udział w Międzynarodowych Projektach SOKRATES-COMENIUS i COMENIUS od 2000.
Za największy taki projekt w Europie szkoła otrzymała w 2005r. w Bonn wyróżnienie.
- członkostwo w Sieci Szkół Europejskich "European Schoolnet".
- udział w międzynarodowym projekcie Spring Day in Europe" (Wiosna w Europie).
- certyfikat "Szkoła z Klasą", European Schoolnet", Spring Day in Europe.
- certyfikat "Szkoła bez przemocy"
- certyfikat "Szkoła łowców talentów".
- liczne sukcesy nie tylko rejonowe, wojewódzkie, także ogólnopolskie.
- czołowe miejsca w rywalizacji szkół podstawowych w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Szkoła posiada:


- nowoczesną pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu, wykorzystane nie tylko na lekcjach informatyki, ale również na innych zajęciach edukacyjnych.
- skomputeryzowaną bibliotekę ze stałym dostępem do Internetu i czytelnią oraz Multimedialne Centrum Informacji w 2006. współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
- trzy świetlice szkolne ( w tym dla oddziałów przedszkolnych}
- dwie sale gimnastyczne oraz dwa boiska sportowe
- boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnię ze skocznią w dal
- salkę do gimnastyki korekcyjnej
- sale taneczną
- salę zabaw
- plac zabaw z projektu "Radość szkole"
- gabinet pedagoga i psychologa szkolnego
- gabinet terapii pedagogicznej
- gabinet terapii wyposażony w nowoczesny sprzęt dydaktyczny do kształcenia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
- stołówkę szkolną
- gabinet pielęgniarki
- sklepik szkolny
- monitoring wizyjny

kamery, alarmy, anteny, monitoring naziemna telewizja cyfrowa, dekoder, stb, dvb-t, mpeg-4 montaż kamer, monitoring, montaż alarmów depilacja laserowa, usuwanie naczynek, mikrodermabrazja, usuwanie tatuażu depilacja laserowa, depilacja # # # # # #
administracja i realizacja stron