szkoła
DZISIAJ :
2.08.2015
Gustawa, Kariny, Stefana
HOME  
KOMUNIKATY  

Klub Młodych Twórców


PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY REALIZOWANY W SP 18


Klub Młodych Twórców rozpoczął działalność we wrześniu 2002, oferuje zajęcia o różnej tematyce wszystkim uczniom zainteresowanym rozwijaniem własnych zainteresowań, otwartym na nowe doświadczenia, pragnącym rozszerzyć swoje umiejętności. Spotkania nastawione są na wspieranie harmonijnego rozwoju; wiedzy, zdolności, umiejętności osobistych i społecznych. Zajęcia stanowią dodatkową, bezpieczną formę spędzenia czasu przez dzieci i młodzież.

Poniższe zajęcia dotyczą roku szkolnego 2014/2015.

KUŹNIA TALENTÓW - kl. IV - VI


Prowadzący: p. Agnieszka Magacz-Rusinek i p. Renata Żołędziowska

Spotkania dla uczniów zainteresowanych samodoskonaleniem w zakresie umiejętności grupowych jak i zdolności twórczego myślenia oraz efektywnego uczenia się. Samodzielność myślenia, rozwiązywanie problemów, wzmacnianie warsztatu ucznia.
Zajęcia odbywają się w środy 15.00-16.00 w gabinecie pedagoga.

POGOTOWIE LEKCYJNE KL. II - VI


Prowadzący: p.Katarzyna Ceyza, p. Małgorzata Tomala-Krupińska, p. Beata Klój, p.Aldona Feder

Podstawowa pomoc (dla chętnych i wytypowanych uczniów) w nauce i przezwyciężaniu niepowodzeń w samodzielnej pracy, płynących z ubogich doświadczeń oraz niewystarczającej stymulacji domu rodzinnego.

"Chcesz zrobić zadanie, ale nie wiesz jak? Nie rozumiesz? Skorzystaj z pomocy nauczyciela."
Terminarz
http://sp18.poznan.pl/index.php?z=wsparcie

SPRAWNE RĘCE I COŚ WIĘCEJ - OP i kl. I - III


Prowadzący: p. Aleksandra Michałowicz, p. Marzena Hajduk

Zajęcia w oparciu o japońską sztukę składania papieru- origami, wzbogacone zabawą przy muzyce relaksacyjnej i celtyckiej, z elementami twórczości wykorzystującej malowanie, rysowanie, wydzieranie, naklejanie.

"Papierowe zabawy, origami, malowanie, rysowanie, wydzieranie, a wszystko to przy muzyce."

Zajęcia odbywają się w środy w sali 13
od 13.30 - 14.30OTWARTY UMYSŁ - kl. II - III


Prowadzący: p. Renata Żołędziowska, p. Agnieszka Magacz-Rusinek

Działania prowadzące do rozwijania fantazji dziecka, stymulowania wyobraźni, uczenia swobodnej ekspresji w grupie, wzmacniania poczucia własnej wartości poprzez gry i zabawy grupowe oraz ćwiczenia i eksperymenty. Elementy zagadnień w zakresie dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, w tym doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ryzykownych.

Zajęcia odbywają się w środy w sali 09
od 13.30 - 14.30KAPELUSZ ROZMAITOŚCI - kl. 0-3


Prowadzący: p. Agnieszka Magacz-Rusinek i p. Renata Żołędziowska

Praca z dzieckiem nad rozwojem emocjonalnym i społecznym, pobudzająca wyobraźnię, pomysłowość, swobodę w grupie, zdolność współpracy i wrażliwość na inne dzieci poprzez zabawy grupowe z elementami plastycznymi i teatralnymi oraz psychodramą. Budowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych. Kształtowanie umiejętności różnicowania sytuacji bezpiecznych i ryzykownych.

Zajęcia odbywają się w czwartki w sali 09
grupa I - 13.30 - 14.30
grupa II - 15.00 - 16.00ORIGAMI - PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY


Prowadzący: p. Helena Ławicka, p. Jolanta Tunkiel

Rozwijanie umiejętności manualnych, uwolnienie dziecięcej twórczości i aktywności w oparciu o japońską sztukę składania papieru (origami, kirigami) i papieroplastykę.

"Uczymy się robić wspaniałe rzeczy z origami i papieroplastyki."

Zapraszamy we wtorki od 13.30 - 14.30

kamery, alarmy, anteny, monitoring naziemna telewizja cyfrowa, dekoder, stb, dvb-t, mpeg-4 montaż kamer, monitoring, montaż alarmów depilacja laserowa, usuwanie naczynek, mikrodermabrazja, usuwanie tatuażu depilacja laserowa, depilacja # # # # # #
administracja i realizacja stron